2008/05/26


Siglen gainetik herriaren alde lan egitea dugu helburu


Soraluzeko Eusko Alkartasunaren aldizkaria - 2008ko udaberria pdf

2007ko maiatzaren 27ko hauteskundeen emaitzak ikusita, bi ondorio nagusi atera genituen. Alde batetik soraluzetarrek udal gobernuaren aldaketa eskatu zutela, botorik gehien EAE-ANV alderdiak lortu baitzituen eta bestetik, alderdi ezberdinen arteko akordioak nahi zituztela udal gobernua aurrera ateratzeko, inork ez baitzuen gehiengo absoluturik atera, eta zenbait gai onartzeko hiru alderdiren adostasuna ere beharko baitzen.

Emaitza hauekin aukeratu zen alkatea, hauteskundeetan botorik gehien lortu zuen EAE-ANV alderdikoa, eta honek gobernu batzordean parte hartzeko gonbitea luzatu zien udala osatzen zuten beste alderdiei. Eusko Alkartasunak gonbite hau onartu zuen herrirako onena zelakoan, herria normaltasun eta elkarbizitza parametroetan kokatuz eta herritarrek hauteskunde egunean adierazitako aldaketa nahiari bide emateko asmoz, elkarlanean oinarrituta eta herriaren alde lan egiteko asmoz.

Honela, eta udalean lankidetzan aritzeko asmoarekin ondoko konpromisoak hartu ziren:

- Soraluze anitza da. Pentsamolde, sinesmen, ohitura desberdinez osaturiko herria da, eta hori kontuan hartuta, elkarbizitza eta errespetua bultzatzea izango da gure eginkizuna, horren aurka doazen jokabide guztiak baztertuz eta errefusatuz.

- Indarkeria guztien desagertzea ahalbideratuko duen eszenatoki demokratikoa eraiki behar dugu eta konponbidea lortze aldera guztion arteko elkarrizketaren bidezko akordioa politikoaren alde lanean segituko dugu.

- Euskal Herriak bizi duen gatazka politikoari dagokienez, gaur egun bizi dugun egoera – indarkeriaz eta eskubide-urratzez betea – onbideratzeko konpromiso irmoa hartzen dugu, indarkeri eta gisa eskubide urraketa guztiak baztertuz eta bitarteko zibilak eta politikoak soilik erabiliz, inongo bazterketarik gabe.

- Herritar guztien eskubide zibil eta politikoak defendatuz, bide demokratiko eta baketsuak erabiliz politikan aritzeko denok dugun eskubidea aldarrikatzea nahi dugu.

- Udaleko ordezkari guztiek, herritarren ordezkari diren momentutik, merezi duten errespetutik abiatuz, beraien ikusmoldeak aintzat hartzeko konpromisoa adierazten dugu.

- Beti ere, Soraluze herriaren etorkizuna kontuan izanda, kudeaketa gardena eta publikoa burutzen jarraituko dugu, herritarrei inolako informaziorik ezkutatu gabe, denak kontuan hartuta, irizpide etikoak eta parte hartzea sustatuz.

- Borondate sendoa dugu normalizazio politikoaren eta bizikidetza demokratikoaren alde leialki eta eten barik lan egiteko, gure izaera propioa, naziotasuna, euskara edo euskal kulturaren aldeko proiektuak bultzatuz.

Aurrekontuen balorazioa

Gobernu Batzordeak proposatutako aurrekontuak onak dira udalean dauden 11 zinegotzitatik 7rentzat (EAE-ANV, EA, PSE-EE) nahiz eta bizi dugun egoerak ez duen islatu babes hau udal batzaren bozketan. PSE-EEk hala ere, aurrekontuen aurkako botoa eman zuen, presoen senideen aldeko laguntzak jasotzen zituela argudiatuz, nahiz eta aurreko urteren baten laguntza horiek jasotzen zituzten aurrekontuei babesa eman eta beraiek aurkeztutako zuzenketa ia guztiak onartu. Eusko Alkartasunak ulertzen du PSE-EEko kideek jasaten duten egoera larria eta bat egiten du beraiekin ETAren aurkako jarreran eta beraiek modu askean politika egiteko daukaten eskubidean. Dena den tamalgarria iruditzen zaigu ETAk udal baten eguneroko lanaren agenda markatzea. Zoritxarrez gaur egun horrela da.

EAJk argumenturik gabeko filma bat eraiki du aurrekontuen inguruan eta ez du eduki negoziatzeko inolako asmorik, nahiz eta beraiei ere negoziatzeko eskaintza egin eta akordioetara heltzeko erabat zabalik egon. PSE-EEk ez bezala, EAJk ez zuen enmienda dei dakiokeen ezer aurkeztu. Legegintzaldi osoarako plangitza bat izan zitekeen ekintza zerrenda bat besterik ez zuen aurkeztu, inolako lehentasunik adierazi gabe, eta aurkeztutako aurrekontu proiektutik zer kendu eta zer gehitu zitekeen esan gabe. Argi ikusi da, EAJk ez zeukala aurrekontuen gaian gobernu batzordearekin akordio batera iristeko asmorik, nahiz eta gero bestelakorik antzeztu.

PPri buruz zer esan? Ez dugula esperantza galtzen egunen batean Soraluzeren alde lan egiten hasiko dela, orain arte ez bezala.

Aurrekonturik gabe, Eusko Alkartasunak uste du galtzaile nagusia Soraluzeko herria dela.

Mozioei buruzko balorazioa

Joan den maiatzaren 7an, PSE-EEk eta EAJk aurkeztutako mozioa eztabaidatu zen Udalean. Mozio horren aurrean, Eusko Alkartasunak baiezko botoa eman zien lehenengo bi puntuei, eta aurkako botoa puntu horiek onartzen ez dituzten udal ordezkarien dimisioa eskatzen zuen hirugarren puntuari.

Beste alde batetik, Eusko Alkartasunak Mozio bat aurkeztu zuen giza eskubide guztien aldeko konpromisoa eskatuz, bizitza eskubidetik hasita, pluralismoa aitortuz eta herrien erabakitzeko eskubidea defendatuz. Mozio hau ere onartu egin zen.

Eusko Alkartasunak beti defenditu ditu eskubide guztiak, salbuespenik gabe, eta baita gure Herriak erabakitzeko duen eskubidea ere. Azken puntu hau ez zuen jasotzen PSE-EE eta EAJren mozioak, eta zentzu horretan hankamotz zegoela uste dugu. Gainera, puntu horiek ez onartzeagatik inoren dimisioa eskatzea ez dugu ondo ikusten. Etika erabili da mozio hau aurkezterakoan, baina argi daukagu mozio hauen helburua ez dela etikoa izan. Benetako interesa etekin politikoa ateratzea izan da bizi dugun momentuaz baliatuz.

Udalean diren beste Batzorde guztietan ere parte hartzen du Soraluzeko Eusko Alkartasunak, batez ere Hirigintza Batzordean, eta hauteskunde programan adierazi genuen moduan, herritarrek udalean parte hartze zuzen eta aktiboa izateko moduak ahalbidetzeko gure konpromisoari eusten diogu.
Nuestro objetivo: Trabajar por el pueblo por encima de las siglas


Revista Eusko Alkartasuna de Soraluze - Primavera 2008 pdf

Vistos los resultados de las elecciones del 27 de mayo de 2007, sacamos dos conclusiones principales. Por un lado, los placentinos pidieron un cambio de equipo de gobierno, siendo EAE-ANV la lista más votada, y por otro, llegar a acuerdos entre los diferentes grupos para sacar adelante el gobierno municipal, puesto que ninguno alcanzó la mayoría absoluta y para muchos temas se necesita el consenso de tres partidos.
Con estos resultados, se eligió alcalde de ANV al ser la lista más votada y con el beneplácito del resto de grupos políticos. El alcalde elegido trasladó su voluntad de compartir el gobierno con los demás grupos y Eusko Alkartasuna aceptó el envite pensando en que era lo más conveniente para el pueblo, vistos los resultados de las elecciones, y en base a parámetros de normalidad y convivencia, trabajo en común y sacar adelante proyectos fundamentales para nuestro futuro.

Con estos antecedentes, se tomaron los siguientes compromisos para el trabajo en común con ANV:

- Soraluze es plural. Es un pueblo conformado por diferentes maneras de pensar, diferentes creencias y costumbres; y por lo tanto, nuestro quehacer será favorecer la convivencia y el respeto, repudiando y dejando a un lado los comportamientos que obstaculicen la consecución de dicho principio.

- Tenemos que construir un escenario democrático que conlleve la desaparición de todas las formas de violencia y seguiremos trabajando a favor de un acuerdo político que mediante el diálogo conduzca a dicho fin.

- Tomamos el firme compromiso de reconducir el conflicto político que vive Euskal Herria- violencia y conculcación de derechos- solamente mediante medios civiles y políticos, sin exclusiones, y repudiando cualquier tipo de violencia y conculcación de derechos humanos básicos.

- Queremos reivindicar el derecho que todos tenemos a participar en política, siempre mediante medios pacíficos y democráticos, y defendiendo los derechos civiles y políticos de todos.

- Todos los representantes municipales, como representantes de los ciudadanos, merecen un respeto y la toma en consideración de sus puntos de vista.

- Teniendo como faro el futuro de Soraluze, seguiremos ofreciendo una gestión transparente, sin ocultar información, teniendo en cuenta a todos, y reforzando los criterios éticos y participativos.

- Tenemos la firme voluntad de trabajar lealmente y sin pausa por la normalización política y la convivencia democrática, facilitando proyectos que tengan en cuenta nuestra identidad, nacionalidad, el euskara y la cultura vasca.


Valoración de los Presupuestos

Los Presupuestos propuestos por el Equipo de Gobierno son buenos para 7 de los 11 concejales que formamos parte del Ayuntamiento (EAE-ANV, EA, PSE-EE) aunque la situación política que vivimos no ha permitido su reflejo en la votación del Pleno. La excusa que ha esgrimido el PSE-EE para votar en contra de unos Presupuestos que ha calificado como buenos, ha sido el reglamento de ayudas a familiares de presos (aprobado por mayoría del Pleno), aunque otros años sí los han aprobado con las mismas partidas y aunque se admitieron prácticamente todas sus enmiendas. EA comprende la grave situación que sufren los compañeros del PSE-EE y compartimos su postura contra ETA y su derecho a hacer política sin coacciones. No obstante, nos parece lamentable que ETA marque la política municipal.

El PNV ha montado una película sin argumento en torno a los Presupuestos y en ningún momento ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo, a pesar de la oferta seria del Equipo de Gobierno de llegar a acuerdos. Al contrario que el PSE-EE, el PNV no presentó algo digno de llamarse enmienda, limitándose a una lista sin orden ni concierto, que bien pudiera ser un programa a desarrollar en 4 ó 10 años, sin marcar prioridades ni hacer el ejercicio básico de especificar de dónde quitar o poner en función del Presupuesto existente. Es decir, no tenían intención de llegar a ningún tipo de acuerdo, aunque escenificaran lo contrario.

¿ Qué decir del PP? No perdemos la esperanza de que algún día comience a trabajar por el pueblo, al contrario de lo demostrado hasta la fecha.

Sin Presupuestos, el principal damnificado es el pueblo de Soraluze.

Valoración sobre las Mociones

El pasado 7 de mayo, se discutió la moción presentada por PSE-EE y PNV en el Pleno del Ayuntamiento. Eusko Alkartasuna votó a favor de los dos primeros puntos de la moción y votó en contra del tercero en el que se pedía la dimisión de los concejales que no suscribieran los dos primeros.

Por otro lado, Eusko Alkartasuna presentó una moción pidiendo un compromiso a favor de todos los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, siguiendo por la asunción del pluralilmo y terminando con la defensa del derecho de los pueblos a decidir. Está moción también se aprobó.

Eusko Alkartasuna siempre a defendido todos los derechos, sin excepciones, y también el derecho a decidir que tiene nuestro pueblo. Este último punto no se recogía en la moción de PSE-EE y PNV, y en ese sentido se quedaba coja. Además, no nos parece bien que se pida la dimisión de nadie por no votar a favor de esos puntos de la moción.

No hay comentarios:

© 2008 Soraluzeko Eusko Alkartasuna
Telefonoa 943 75 18 48
easoraluze@gmail.com