2008/06/21


Amnistiaren aldeko mugimenduaren kontra zabaldutako 33/01 prozesuaren inguruan aurkeztutako mozioari mozio alternatiboa

Entzutegi Nazionalean burutzen ari den 33/01 prozesuaren aurrean, Soraluzeko Udalbatzak ondokoa erabaki du:

1.- Bere elkartasuna helaraztea jarrera baketsu eta demokratiko batez Euskal Herritarren eskubideen alde lan egiten duten pertsona guztiei, hori dela-eta era bidegabean prozesatu izan dituztenez gero.

2.- Elkartze, manifestazio eta partehartze eskubidea aldarrikatzea, oinarrizkoa dena demokrazian, eta horregatik prozesatuak izan gabe herritar orok duena gizartearen eta bertako parte diren pertsona guztien eskubideen eta askatasunen alde modu demokratiko eta baketsuan lan egiteko.

3.- Bere egitea Eusko Legebiltzarraren erabakiak, non auzitegi berezia denez Entzutegi Nazionalaren desagerpena eskatzen den, izan ere honek ez baititu efektibo egiten berme prozesalak eta herritarrak beren epaile naturalagatik epaituak izateko duten eskubidea ukatzen baitu.


Moción alternativa a la moción presentada en relación al proceso 33/01 contra el movimiento proamnistía

Ante el proceso 33/01 que se está desarrollando en la Audiencia Nacional, el Pleno del ayuntamiento de Soraluze acuerda:

1.- Hacer llegar su solidaridad a todas aquellas personas que desde posiciones pacíficas y democráticas trabajan en favor de los derechos de las personas de Euskal Herria y por ello hayan sido injustamente procesadas.

2.- Reivindicar el derecho de asociación, manifestación y participación, básico en democracia, que cada ciudadano y ciudadana tiene para trabajar democrática y pacíficamente en favor de la sociedad y de los derechos y libertades de cada persona que la forma, sin que puedan ser procesados por ello.

3.- Hacer suyos los pronunciamientos del Parlamento Vasco en los que se exige la desaparición de la Audiencia Nacional como tribunal especial, que no hace efectivas las garantías procesales y niega el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por el juez natural.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

ZORIONAK ZUEN WEBGUNEAGATIK, HORRELA JARRAITU ETA BESARKADA BAT ORIOKO EUSKO ALKARTASUNATIK

Anónimo dijo...

GURE WEB GUNEA

WWW.EA-ORIO.BLOGSPOT.COM

© 2008 Soraluzeko Eusko Alkartasuna
Telefonoa 943 75 18 48
easoraluze@gmail.com